Aktuální počasí

Počasí dnes:

12. 7. 2020

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Obsah

Naše mateřská škola je umístěna přímo ve sportovním areálu v bezprostřední blízkosti centra vesnice. V lednu 2019 byla dokončena přístavba jedné třídy MŠ a od školního roku 2019/2020 máme cílovou kapacitu, zapsanou v rejstříku škol 119 dětí. K dispozici je 5 tříd, v současné době využíváme ke vzdělávání dětí 4 třídy s celodenním provozem, pátá slouží jako lehárna. Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti tří až šesti leté, věková hranice se ale snižuje a přibývá počet dětí dvouletých. Starat se o ně bude 8 pedagogických pracovnic.

Součástí mateřské školy je školní kuchyně, jejíž zaměstnankyně  vaří  pro děti  a zaměstnance naší mateřské školy, v roce 2013 proběhla komplexní rekonstrukce, tím se navýšila kapacita a vaříme také pro cizí strávníky.

Budova MŠ je přízemní, byla postupně přistavována, takže jednotlivé třídy jsou dispozičně odlišné. Tvořivý kolektiv celé školy realizuje vzdělávací  program ve třídách Zajíčků, Žabek,  Lišek a Soviček.

Do mateřské školy se vstupuje vchodem přes spojovací krček nově přistavěné budovy, do původní části školy vpravo kolem kanceláře vedoucí stravování/účetní. Přímo proti vstupu je třída Lišek, kde se vzdělávají nejstarší děti 5-6 leté, nalevo je potom třída Soviček, jejíž okna jsou orientována  převážně do zahrady, zde se vzdělávají děti 4-5 leté. Mezi oběma třídami se nachází výdejna stravy, děti stolují ve své třídě. U každé z těchto tříd je šatna, sociální zařízení pro obě třídy společné.

Napravo od třídy Lišek je tzv. stará část budovy, zde se nachází kancelář ředitelky školy a třída Žabek a bývalá třída Zajíčků, která teď slouží jako lehárna. Vzdělávají se zde děti od 2 do 4 let. V nejstarší části budovy se nachází školní kuchyně, jídelna ( tu využívají v současné době jen Žabky ) a sklad prádla.  

Nová přístavba pro 28 dětí je spojena s původní budovou MŠ krčkem, nachází se zde kromě třídy šatna pro děti, sociální zařízení, výdejna stravy, pracovna učitelek, sklady a technické místnosti. Od dubna 2019 slouží třídě Zajíčků.

Interiér školy je uspořádán a vhodně přizpůsoben vzdělávacím potřebám dětí. Umožňuje celodenní zapojení do pracovních, poznávacích i relaxačních aktivit. Na výzdobě všech místností a chodeb v budově školy se ve velké míře podílí především děti a jejich učitelky. Třídy mateřské školy jsou vybaveny novým nábytkem, který respektuje ergonomické parametry nábytku pro děti, požadavky pro bezpečnost dětí a účelnost z hlediska předškolního vzdělávání. Třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami, učebními a interaktivními pomůckami, výtvarným i přírodním materiálem včetně koutků živé přírody. Je dbáno, aby hračky, učební pomůcky a materiály, používané v MŠ, odpovídaly bezpečnostním předpisům. Sortiment hraček a učebních pomůcek je nadále rozšiřován v souladu s potřebami předškolního vzdělávání. Prostory tříd umožňují vytvoření hracích center i míst pro rušnější pohybové aktivity.

Dominantou MŠ je optimálně řešená školní zahrada v přírodním stylu, která slouží nejen k pobytu dětí venku, ale je i místem pro setkávání s rodiči a širokou veřejností při velkých zahradních slavnostech. Účelné vybavení školní zahrady / herní prvky pro rozvoj obratnosti, nora, svahová skluzavka, dřevěný vláček, vysoký záhon pro pěstování květin a zeleniny, kompost, pítka pro ptáky, hmyzí hotely, četná krmítka a ptačí budky, suchá zídka / umožňují provozování nejen rozmanitých sezónních tělovýchovných a relaxačních aktivit dětí, ale účelně přispívá k podpoře pohybových dovedností a rozšiřování znalostí v oblasti ekologie. K pobytu venku mohou děti využívat také prostory přilehlé zámecké zahrady a okolních cvičišť Obce Drnovice. Ke vzdělávacím účelům může sloužit také rovná zelená střecha na nové přístavbě.         

Pracujeme se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, nazvaným „Jaro, léto, podzim, zima – to je celý rok“. Na základě analýzy současného stavu základních ukazatelů environmentálního působení školy a zmapování východisek, silných a slabých stránek máme zpracován dokument – Školní projekt environmenrální výchovy, nazvaný „S přírodou jdem ruku v ruce“. V něm jsme si vytýčili dlouhodobé a krátkodobé cíle a realizaci ekologické výchovy, rozpracované do jednotlivých ročních období. Vzdělávací program i doplňující projekty byly zpracovány v souladu požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a doplňujícího materiálu „Konkretizované očekávané výstupy“, které upřesňují požadavky na jednotlivé očekávané výstupy v podobě činností a příležitostí tak, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci předškolního vzdělávání dokázat. S pomocí konkrétních očekávaných výstupů si stanovily učitelky v rámci integrovaných bloků cílenou smysluplnou a účelnou vzdělávací nabídku.

Východiskem pro tvorbu vzdělávacího programu naší mateřské školy je dlouhodobý projekt environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, jehož realizace spočívá v předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a životního prostředí, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, ohleduplnosti a spolupráce v mezilidských vztazích, působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu, problémů životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a možností i způsobů dosažení udržitelného rozvoje.

Uvědomujeme si také význam zdraví pro plnohodnotný život a naší snahou je zdraví dětí  udržovat a posilovat. Proto jsme si daly za úkol zařadit do dlouhodobých cílů naší školy nejen environmentální výchovu, ale také výchovu dětí  k  úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Aktivně se zapojujeme také do projektů Dny zdraví, Dny bez úrazu, dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu obsahující zdravé i neobvyklé potraviny.

V rámci svého programu naše škola nabízí prevenci poruch komunikačních schopností a seznamování s angličtinou. Zakoupili jsme keramickou pec, takže můžeme dětem nabídnout práci s keramikou.