Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 5. 2019

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Obsah

Naše mateřská škola je umístěna přímo ve sportovním areálu v bezprostřední blízkosti centra vesnice. Od školního roku 2012/2013 do 2014/2015 se vzdělávalo 106 dětí v pěti třídách a to zpravidla tří až šesti letých, od školního roku 2015/2016 nám již nebyla prodloužena KHS výjimka a máme cílovou kapacitu, zapsanou v rejstříku škol, 96 dětí. Přistoupili jsme ke změně organizace MŠ, vzdělávání bude probíhat ve čtyřech třídách s celodenním provozem, o které se bude starat 8 učitelek.

Součástí mateřské školy je školní kuchyně, jejíž zaměstnankyně  vaří  pro děti  a zaměstnance naší mateřské školy, v roce 2013 proběhla komplexní rekonstrukce, tím se navýšila kapacita a vaříme také pro cizí strávníky.

Budova MŠ je přízemní, byla postupně přistavována, takže jednotlivé třídy jsou dispozičně odlišné. Tvořivý kolektiv celé školy realizuje vzdělávací  program ve třídách Zajíčků, Žabek,  Lišek a Soviček.

Do mateřské školy se vstupuje jedním vchodem kolem kanceláře vedoucí stravování/účetní. Přímo proti vstupu je třída Lišek, kde se vzdělávají nejstarší děti 5-6 leté, nalevo je potom třída Soviček, jejíž okna jsou orientována  převážně do zahrady, zde se vzdělávají děti 4-6 leté. Mezi oběma třídami se nachází výdejna stravy, děti stolují ve své třídě. U každé z těchto tříd je šatna, sociální zařízení pro obě třídy společné.

Napravo od hlavního vstupu je tzv. stará část budovy, zde se nachází kancelář ředitelky školy a třídy Žabek a Zajíčků, v nejstarší části potom bývalá třída Veverek, od letošního školního roku bude sloužit jako lehárna pro děti ze třídy Zajíčků / v těchto dvou třídách se vzdělávají děti od 3 do 4 let /. V nejstarší části budovy se nachází také školní kuchyně a jídelna.  Sociální zařízení je pro tyto dvě třídy společné. Žabky a Zajíčci obědvají v jídelně.

Interiér školy je uspořádán a vhodně přizpůsoben vzdělávacím potřebám dětí. Umožňuje celodenní zapojení do pracovních, poznávacích i relaxačních aktivit. Na výzdobě všech místností a chodeb v budově školy se ve velké míře podílí především děti a jejich učitelky. Třídy mateřské školy jsou vybaveny novým nábytkem, který respektuje ergonomické parametry nábytku pro děti, požadavky pro bezpečnost dětí a účelnost z hlediska předškolního vzdělávání. Třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami, učebními a interaktivními pomůckami, výtvarným i přírodním materiálem včetně koutků živé přírody. Je dbáno, aby hračky, učební pomůcky a materiály používané v MŠ odpovídaly bezpečnostním předpisům. Sortiment hraček a učebních pomůcek je nadále rozšiřován v souladu s potřebami předškolního vzdělávání. Prostory tříd umožňují vytvoření hracích center i míst pro rušnější pohybové aktivity.

Dominantou MŠ je optimálně řešená školní zahrada v přírodním stylu, která slouží nejen k pobytu dětí venku, ale je i místem pro setkávání s rodiči a širokou veřejností při velkých zahradních slavnostech. Účelné vybavení školní zahrady / herní prvky pro rozvoj obratnosti, nora, svahová skluzavka, dřevěný vláček, totem, vysoký záhon pro pěstování květin a zeleniny, kompost, pítka pro ptáky, hmyzí hotely, četná krmítka a ptačí budky, suchá zídka / umožňují provozování nejen rozmanitých sezónních tělovýchovných a relaxačních aktivit dětí, ale účelně přispívá k podpoře pohybových dovedností a rozšiřování znalostí v oblasti ekologie.  K pobytu venku mohou děti využívat také prostory přilehlé zámecké zahrady a okolních hřišť a cvičišť fotbalového klubu, občanského sdružení TJ Sport a Obce Drnovice.          

Pracujeme se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, nazvaným „Jaro, léto, podzim, zima – to je celý rok“. Na základě analýzy současného stavu základních ukazatelů environmentálního působení školy a zmapování východisek, silných a slabých stránek máme zpracován dokument – Školní projekt environmenrální výchovy, nazvaný „S přírodou jdem ruku v ruce“. V něm jsme si vytýčili dlouhodobé a krátkodobé cíle a realizaci ekologické výchovy, rozpracované do jednotlivých ročních období. Vzdělávací program i doplňující projekty byly zpracovány v souladu požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a doplňujícího materiálu „Konkretizované očekávané výstupy“, které upřesňují požadavky na jednotlivé očekávané výstupy v podobě činností a příležitostí tak, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci předškolního vzdělávání dokázat. S pomocí konkrétních očekávaných výstupů si stanovily učitelky v rámci integrovaných bloků cílenou smysluplnou a účelnou vzdělávací nabídku.

Východiskem pro tvorbu vzdělávacího programu naší mateřské školy je dlouhodobý projekt environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, jehož realizace spočívá v předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a životního prostředí, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, ohleduplnosti a spolupráce v mezilidských vztazích, působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu, problémů životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a možností i způsobů dosažení udržitelného rozvoje.

Uvědomujeme si také význam zdraví pro plnohodnotný život a naší snahou je zdraví dětí  udržovat a posilovat. Proto jsme si daly za úkol zařadit do dlouhodobých cílů naší školy nejen environmentální výchovu, ale také výchovu dětí  k  úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Za tímto účelem jsme ve spolupráci s dětským pediatrem zařadili ozdravný program inhalace. Aktivně se zapojujeme také do projektů Dny zdraví, Dny bez úrazu, dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu obsahující zdravé i neobvyklé potraviny.

V rámci svého programu naše škola nabízí prevenci poruch komunikačních schopností a seznamování s angličtinou. Zakoupili jsme keramickou pec, takže můžeme dětem nabídnout práci s keramikou.