Menu
Mateřská školaDrnovice

O škole

Naše mateřská škola je umístěna přímo ve sportovním areálu v bezprostřední blízkosti centra vesnice. V lednu 2019 byla dokončena přístavba jedné třídy MŠ a od školního roku 2020/2021 máme v rejstříku škol zapsanou cílovou kapacitu 122 dětí. Vzdělávání bude probíhat v pěti třídách. Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti tří až šesti leté, věková hranice se ale snižuje a přibývá počet dětí dvouletých. Starat se o ně bude 10 pedagogických pracovnic.

Součástí mateřské školy je školní kuchyně, jejíž zaměstnankyně  vaří  pro děti  a zaměstnance naší mateřské školy, v roce 2013 proběhla komplexní rekonstrukce, tím se navýšila kapacita a vaříme také pro cizí strávníky.

Budova MŠ je přízemní, byla postupně přistavována, takže jednotlivé třídy jsou dispozičně odlišné. Tvořivý kolektiv celé školy realizuje vzdělávací  program ve třídách Broučků, Žabek, Zajíčků, Lišek a Soviček.

Do mateřské školy se vstupuje vchodem přes spojovací krček nově přistavěné budovy, do původní části školy vpravo kolem kanceláře vedoucí stravování/účetní. Přímo proti vstupu je třída Lišek, kde se vzdělávají nejstarší děti 5-6 leté, nalevo je potom třída Soviček, jejíž okna jsou orientována  převážně do zahrady, zde se vzdělávají děti 4-6 leté. Mezi oběma třídami se nachází výdejna stravy, děti stolují ve své třídě. U každé z těchto tříd je šatna, sociální zařízení pro obě třídy společné.

Napravo od třídy Lišek je tzv. stará část budovy, zde se nachází kancelář ředitelky školy, třída Žabek, kde se vzdělávají děti od 2 do 4 let a třída Broučků, která byla nově otvřena pro dvouleté děti, v současné době ji navštěvují děti 2-4 leté. V nejstarší části budovy je školní kuchyně, jídelna ( tu využívají  Žabky a Broučci ) a sklady.  

Nová přístavba pro 28 dětí je spojena s původní budovou MŠ krčkem, nachází se zde kromě třídy šatna pro děti, sociální zařízení, výdejna stravy, pracovna učitelek, sklady a technické místnosti. Od dubna 2019 slouží třídě Zajíčků, vzdělávají se zde děti 2-4 leté.

Interiér školy je uspořádán a vhodně přizpůsoben vzdělávacím potřebám dětí. Umožňuje celodenní zapojení do pracovních, poznávacích i relaxačních aktivit. Na výzdobě všech místností a chodeb v budově školy se ve velké míře podílí především děti a jejich učitelky. Třídy mateřské školy jsou vybaveny novým nábytkem, který respektuje ergonomické parametry nábytku pro děti, požadavky pro bezpečnost dětí a účelnost z hlediska předškolního vzdělávání. Ve třídách je dostatek hraček, učebních a interaktivních pomůcek, výtvarného i přírodního materiálu včetně koutků živé přírody. Je dbáno, aby hračky, učební pomůcky a materiály, používané v MŠ, odpovídaly bezpečnostním předpisům, sortiment je nadále rozšiřován v souladu s potřebami předškolního vzdělávání. Prostory tříd umožňují vytvoření hracích center i míst pro rušnější pohybové aktivity.

Dominantou MŠ je optimálně řešená školní zahrada v přírodním stylu, která slouží nejen k pobytu dětí venku, ale je i místem pro setkávání s rodiči a širokou veřejností při velkých zahradních slavnostech.  Na jaře 2020 proběhla rozsáhlá rekonstrukce zahrady - byly vyměněny dvě multifunkční herní sestavy a vahadlová houpačka za nové, provedena oprava pískovišť, přibyly opičí dráhy, stan Tee Pee a naučné herní panely. Na školní zahradě nechybí ani vysoký záhon pro pěstování zeleniny, květinové záhony, kompost, pítka pro ptáky, hmyzí hotely, četná krmítka a ptačí budky, suchá zídka. To vše  umožňuje provozování nejen rozmanitých sezónních tělovýchovných a relaxačních aktivit dětí, ale účelně přispívá k podpoře pohybových dovedností a rozšiřování znalostí v oblasti ekologie. K pobytu venku mohou děti využívat také prostory přilehlé zámecké zahrady a okolních cvičišť Obce Drnovice. Ke vzdělávacím účelům může sloužit také rovná zelená střecha na nové přístavbě.         

Pracujeme se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, nazvaným „Cesta za poznáním". Na základě analýzy současného stavu základních ukazatelů environmentálního působení školy a zmapování východisek, silných a slabých stránek máme zpracován dokument – Školní projekt environmenrální výchovy, nazvaný „S přírodou jdem ruku v ruce“. V něm jsme si vytýčili dlouhodobé a krátkodobé cíle a realizaci ekologické výchovy, rozpracované do jednotlivých ročních období.Dále jsme se zapojili do projektu "Se sokolem do života",který vede děti ke zdravým životním návykům a postojům. Rozvíjí pohybovou gramotnost a zdatnost dětí. Vzdělávací program i doplňující projekty byly zpracovány v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a doplňujícího materiálu „Konkretizované očekávané výstupy“, které upřesňují požadavky na jednotlivé očekávané výstupy v podobě činností a příležitostí tak, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci předškolního vzdělávání dokázat. S pomocí konkrétních očekávaných výstupů si stanovily učitelky v rámci integrovaných bloků cílenou smysluplnou a účelnou vzdělávací nabídku.

Východiskem pro tvorbu vzdělávacího programu naší mateřské školy je dlouhodobý projekt environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, jehož realizace spočívá v předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a životního prostředí, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, ohleduplnosti a spolupráce v mezilidských vztazích, působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu, problémů životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a možností i způsobů dosažení udržitelného rozvoje.

Uvědomujeme si také význam zdraví pro plnohodnotný život a naší snahou je zdraví dětí  udržovat a posilovat. Proto jsme si daly za úkol zařadit do dlouhodobých cílů naší školy nejen environmentální výchovu, ale také výchovu dětí  k  úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu obsahující zdravé i neobvyklé potraviny.

V rámci svého programu naše škola nabízí prevenci poruch komunikačních schopností a seznamování s angličtinou. Zakoupili jsme keramickou pec, takže můžeme dětem nabídnout práci s keramikou.

O škole

Rychlý kontakt

MŠ Drnovice
517 353 381

skolka@ms-drnovice.cz

Účetní, vedoucí školní jídelny
602 538 363

ucetni@ms-drnovice.cz

Aktuální počasí

dnes, středa 22. 5. 2024
slabý déšť 17 °C 12 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 21/10 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 22/13 °C
sobota 25. 5. déšť 15/11 °C

,,Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání."

Hans Christian Andersen


nahoru